gula-väggen

Södra läktaren, kallad "den gula väggen" vid Bouussia Dortmunds hemmaarena